thiet-ke-nguoc-dung-mau-cad-cac-chi-tiet-co-khi

Thiết kế ngược - dựng mẫu cad các chi tiết cơ khí

Maketing AIE 24/12/2020

Gia công các chi tiết cơ khí trở nên dễ dàng khi dựa trên các thiết kế CAD, tuy nhiên các nhà chế tạo, gia công đôi khi gặp phải một số vấn đề như: 

- Mất dữ liệu thiết kế chi tiết

- Yêu cầu cải tiến chi tiết cơ khí 

- Nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

- Lưu lại dữ liệu thiết kế chi tiết

Thiết kế ngược chính là phương pháp hiệu quả sử dụng dữ liệu quét 3D để tạo ra thiết kế CAD của các chi tiết cơ khí có hình dạng, kích thước đa dạng. Tại 3DTech, các kỹ sư sử dụng công nghệ đo quét 3 chiều hiện đại ATOS và phần mềm thiết kế ngược chuyên nghiệp Geomagic Magic Design X để dựng các mẫu thiết kế CAD cho khách hàng. Khách hàng của 3DTech sẽ nhận được chính xác dữ liệu CAD của chi tiết cơ khí và các mẫu thiết kế mới dựa trên một số đặc điểm ban đầu của chi tiết (theo yêu cầu). Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu hoặc được tư vấn để có được kết quả dịch vụ tốt nhất. 

Dưới đây là một số mẫu chi tiết cơ khí của khách hàng thực hiện thiết kế ngược tại 3DTech

1- Mẫu thiết kế ngược chi tiết hoa văn kim loại

2- Mẫu thiết kế ngược chi tiết kim loại

 

Thiết kế ngược | Geomagic Design X | Thiết kế CAD | Công nghệ quét 3D | ATOS | Kiểm  tra 3D