thiet-bi-dich-vu-in-3d

Thiết bị dịch vụ in 3d

Admin 24/12/2020

Thiết bị máy in 3D

STT

Thiết bị

Hình ảnh

Công nghệ in

Độ chính xác

Phạm vi in

Thương hiệu, xuất xứ

1

Máy in 3D Uprint

FDM

upto 300 microns

203 x 203 x 152 mm

Stratasys (Mỹ)

2

Máy in 3D Objet 500

Polyjet

upto 20-85 microns

490 × 390 × 200 mm

Stratasys (Mỹ)

3

Máy in 3D Lite 450

SLA

upto 100 microns

450 x 450 x 350 mm

UnionTech (Trung Quốc)

4

Máy in 3D -X7

CFF

upto 50 microns

330 x 270 x 200 mm

Markforged (Mỹ)

5

Máy in 3D kim loại Metal X

ADAM

upto 50 microns

300 x 220 x 180 mm

Markforged (Mỹ)