thiet-bi-dich-vu-do-quet-kiem-tra-3d

Thiết bị dịch vụ đo quét, kiểm tra 3d

Admin 24/12/2020

Các thiết bị máy đo quét kiểm tra 3D

STT

Thiết bị

Hình ảnh

Số lượng

Độ chính xác

Phạm vi đo

Thương hiệu, xuất xứ

1

ATOS Core 80

01

up to +/- 10 microns 

80 x 60 mm

GOM (Đức)

2

ATOS Core 300

01

 

up to +/- 10 microns  

300 x 230 mm

GOM (Đức)

3

ATOS Core 500

01

up to +/- 10 microns 

500 x 380 mm

GOM (Đức)

4

ATOS Triple Scan

01

up to +/- 10 microns 

38 x 29 - 
2000 x 1500 mm²

GOM (Đức)

5

ATOS Compact Scan

01

+/- 30 microns 

40 x 30 - 1200 x 900 mm²

GOM (Đức)

6

Tritop

01

 

0.1 x 0.1 tới 10 x 10 m²

GOM (Đức)

7

Scanport

01

 

 

GOM (Đức)