THIẾT BỊ

Thiết bị dịch vụ in 3D

Admin 24/12/2020
Các thiết bị được sử dụng tại trung tâm dịch vụ 3DTech đa dạng từ dòng máy in để bàn cho tới những dòng máy in cao cấp cho độ chính xác cao.