phan-mem-kiem-tra-gom-inspect-professional

Phần mềm kiểm tra gom inspect professional

Admin 24/12/2020

Kiểm tra 3D bằng phần mềm GOM Inspect Professional

Sau khi các dữ liệu đo được tạo ra từ các hệ thống đo cần phải được xử lý và phân tích bằng các phần mềm. Hiện nay tại 3DTech, các kỹ sư đang sử dụng phần mềm GOM Inspect Professional để phân tích và xử lý dữ liệu đo.

GOM Inspect Professional phát triển bởi GOM là phần mềm cung cấp chức năng đánh giá và kiểm tra dữ liệu đo từ hệ thống đo GOM, máy quét 3D, máy quét laser, CTs, CMMs và các thiết bị khác. Phần mềm này tự động chuyển dữ liệu đo dạng đám mây điểm thành dữ liệu dạng lưới 3D chất lượng cao và cung cấp các tính năng xử lý lưới. Kiểm tra được thực hiện dựa trên so sánh dữ liệu quét với CAD, phân tích các điểm màu sai lệch, các miền 2D hoặc kiểm tra đa điểm.

kiểm tra mẫu 3D bằng phần mềm GOM

Phần mềm GOM Inspect Professional có khả năng đáp ứng được các yêu cầu xử lý và kiểm tra phức tạp của khách hàng nhờ các tính năng vượt trội so với các phần mềm khác như:

  • Ghép chồng dữ liệu linh hoạt để so sánh với CAD
  • Kiểm tra bề mặt toàn diện
  • Kiểm tra dung sai, kích thước hình học
  • Phân tích biến dạng

Các kết quả kiểm tra và phân tích từ phần mềm GOM Inspect Professional được truy xuất dưới dạng các hình ảnh trực quan, bảng biểu rất rõ ràng và dễ hiểu đối với khách hàng. 

 

Máy quét 3D | phần mềm kiểm tra | GOM Inspect Professional | 3DTech