loi-ich-tu-thiet-ke-nguoc

Lợi ích từ thiết kế ngược

Admin 24/12/2020

Thiết kế ngược là gì?

Quy trình thiết kế ngược

Thiết kế ngược là quá trình phác thảo các đặc điểm của một mẫu vật lý để xác định cấu trúc, kích thước, hình dạng hoặc công dụng của nó. Các phương pháp thiết kế ngược trước đây bao gồm việc đo lường bằng tay các kích thước của mẫu sau đó sử dụng các thông số đó đưa vào phần mềm CAD để thiết kế.

Sử dụng thiết kế ngược sẽ giúp giảm thời gian thiết kế của quá trình phát triển sản phẩm, các công cụ hỗ trợ sản xuất hoặc khuôn mẫu và có thể sao chép lại một bộ phận máy móc hiện có. Bởi vậy, để dự án phát triển các sản phẩm, khuôn mẫu, công cụ thành công, điều quan trọng là phải lựa chọn đúng phương pháp bằng việc tập trung vào thiết kế mẫu 3D trên CAD và các thiết bị chế tạo hỗ trợ khác.

Trong ngành chế tạo khuôn và công cụ sản xuất, có một số trường hợp một sản phẩm đã tồn tại và khuôn chế tạo ra nó đã được sao chép lại hoặc thay đổi. Nếu khuôn đó bao gồm các bề mặt phức tạp thì gần như không thể chế tạo lại sản phẩm đó bằng bất cứ phương pháp truyền thống hay phương pháp đo tay nào.


Quy trình thiết kế ngược khuônHỗ trợ đắc lực từ công nghệ quét 3D

Phương pháp đo quét 3D mới nhất có thể giúp công việc thiết kế ngược hoàn thành nhanh chóng và tiết kiệm chi phí với độ chính xác cao. Các máy quét 3D như máy quét laze (Faro), máy đo quét công nghệ ánh sáng trắng (ATOS – GOM), máy đo quét công nghệ ánh sáng trắng có thể thu lại hàng triệu điểm đo trong vòng một phút và tạo ra dữ liệu dạng đám mây điểm cho việc mô tả hình dạng bề mặt và thiết kế chi tiết. Dữ liệu này sau đó sẽ được chuyển sang dạng lưới ( định dạng file STL) để phục vụ quá trình phân tích tiếp theo. Đối với các bề mặt phức tạp, các kỹ sư thiết kế ngược có thể sử dụng các mẫu bề mặt 3D chính xác được tạo ra từ phần mềm CAD như RapidForm, IGES và STEP để tạo ra các mẫu thiết kế CAD với đầy đủ các tham số.


      Ứng dụng của thiết kế ngược

 • Lưu lại các thiết kế gốc dưới dạng CAD
 • Tái chế tạo các sản phẩm, khuôn, bộ phận đã bị mất dữ liệu CAD
 • Tạo ra các dữ liệu số để thiết kế mẫu sản phẩm mới
 • Tạo ra dữ liệu CAD 3D cho bất cứ mẫu nào
 • Phục vụ tạo mẫu nhanh
 • Tái tạo bề mặt mới với những sự thay đổi
 • Chế tạo sản phẩm mới
 • Điều tra pháp lý

  Lợi ích của thiết kế ngược

 • Độ chính xác cao hơn rất nhiều trong việc  tạo ra hàng loạt các bề mặt khác nhau so việc sử dụng các phép đo thủ công
 • Thời gian nhanh chóng
 • Tái chế tạo các bộ phận sản phẩm, khuôn, sản phẩm với chi phí và thời gian hợp lý
 • Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. 

Thiết kế ngược | Reverse Engineering | Máy quét 3D | Geomagic Design X | 3DTech