kiem-tra-3d-voi-he-thong-do-atos

Kiểm tra 3d với hệ thống đo atos

Maketing AIE 24/12/2020

Dữ liệu đo từ ATOS là cơ sở dữ liệu để kiểm tra 3D và đảm bảo chất lượng các chi tiết và vật thể như kim loại tấm, khuôn và mẫu, cánh tuabin, vật mẫu cũng như các chi tiết đúc áp lực hoặc chi tiết ép nhựa.

Máy đo quang số 3D quét toàn bộ bề mặt vật thể bằng phương pháp không tiếp xúc. Sử dụng hàng triệu điểm đo, phần mềm ATOS tự động tính toán tọa độ 3D ở hình dạng đám mây điểm có độ phân giải cao (Dữ liệu lưới STL). Dữ liệu này mô tả hình dạng và bề mặt ở dạng tự do, dữ liệu này có thể được dùng để so sánh với bản vẽ hoặc so sánh trực tiếp với dữ liệu CAD để phân tích hình dạng và kích thước.

                                                                                                                               

Dữ liệu thiết kế ( dạng CAD/STL)                            Dữ liệu đo quét ( dạng đám mây điểm, lưới)                     Ghép chồng dữ liệu 

Các phần sai lệch với thiết kế trên CAD được thể hiện bằng màu sắc, điều này có nghĩa là các phép đo chính xác sẽ tự thể hiện. Các báo cáo bằng bảng biểu truyền thống dài tới cả trăm trang giờ đây giảm xuống chỉ còn một vài hình ảnh.

                                                                                           

Kiểm tra/ so sánh (bề mặt, GD&T, dung sai)                                           Báo cáo trực quan ( dạng bảng, hình ảnh, 

Phần mềm GOM cung cấp các tính năng đa dạng để đánh giá dữ liệu đo từ ATOS Core bao gồm các phương pháp kiểm tra dựa trên dữ liệu CAD hoặc dựa trên bản vẽ. Kiểm tra dựa trên bản vẽ là phương pháp kiểm tra truyền thống sử dụng máy đo tọa độ điểm 3 chiều CMM. Đối với phương pháp kiểm tra dựa trên dữ liệu CAD, phần mềm GOM tương tác với nhiều giao diện khác nhau như IGES, JT Open, STEP, CATIA, NX, Solidworks và Pro/E. Yếu tố FTA (các chú thích và dung sai chức năng) và các bản vẽ đo (CSV-, DMI-, ASCII-, IPP) có thể được nhập vào phần mềm.

Bề mặt, các mặt cắt và các điểm có thể được so sánh trong phần mềm với dữ liệu CAD để phân tích các chi tiết và cấu kiện. Dựa trên dữ liệu thông thường, các hình dạng khác (đường thẳng, mặt phẳng, hình tròn, hình trụ) có thể được tạo ra. Phần mềm cũng giúp kiểm tra dựa trên các đường cong, ví dụ như phân tích khe hở và rãnh thoát, đàn hồi ngược cũng như quá trình thành hình. Ngoài ra, phần mềm có các công cụ để phân tích GD&T (dung sai và kích thước hình học) giúp xác định hình dạng, vị trí của các đặc điểm nhằm đảm bảo chức năng của chi tiết. Để phân tích các chi tiết tương tự nhau, mô đun phân tích xu hướng được tích hợp sẵn để tìm ra sự thay đổi trong sản xuất hàng loạt.

Kiểm tra 3D | phần mềm kiểm tra | GOM Inspect Professional | Máy đo quét 3D| ATOS Core | 3DTech