Đào Tạo Và Sự Kiện

Đào tạo sử dụng phần mềm GOM Inspect Professional

Maketing AIE 24/12/2020
Chương trình đào tạo phần mềm kiểm tra GOM Inspect Professional được xây dựng theo quy chuẩn của hãng GOM - không chỉ giới thiệu tới người tham dự những tính năng cơ bản, giao diện của phần mềm mà còn trực tiếp hướng dẫn thực hành sử dụng các tính năng kiểm tra cơ bản.