Công nghệ kiểm tra 3D

Phần mềm kiểm tra GOM Inspect Professional

Admin 24/12/2020
GOM Inspect Professional phát triển bởi GOM là phần mềm kiểm tra cung cấp chức năng đánh giá và kiểm tra dữ liệu đo từ hệ thống đo GOM, máy quét 3D, máy quét laser, CTs, CMMs và các thiết bị khác.