CÔNG NGHỆ

Quét lấy dữ liệu 3D của cánh quạt tàu cũ 60 năm tuổi.

Maketing AIE 24/12/2020
Sử dụng hình ảnh quét 3D, chúng tôi tạo ra một hình dáng đối xứng đồng tâm, với cùng số lượng lưỡi (blade) nhưng ở đúng vị trí trung tâm. Sau đó thiết kế khuôn mẫu và tạo khuôn mẫu để đảm bảo tất cả các chi tiết lõi được tạo ra có các khe rãnh chính xác, thêm nguyên liệu để gia công và bản thảo t...